POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Titular: Comú de La Massana (d’ara endavant, “el Comú”)

Domicili: Av. Sant Antoni, 29 AD400 La Massana

NRT: D061533R

Telèfon: +376 736 900

Correu electrònic: [email protected]

Delegat de Protecció de Dades: Guillem Rabionet Martinez

2.- FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS, BASES LEGITIMADORES I CATEGORIES DE DADES PERSONALS TRACTADES

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

El Comú, tractarà les seves dades personals, de manera manual i/o automatitzada, per les següents finalitats especifiques:

  1. Contacte i servei d’atenció a l’usuari.- Mitjançant el formulari i el correu electrònic de contacte indicat al Lloc Web www.visitlamassana.ad, el Comú recollirà i tractarà les seves dades personals, si s’escau necessari, amb la finalitat de gestionar correctament les seves sol·licituds d’informació, i les seves consultes o reclamacions.


Dades personals sol·licitades: nom, cognoms, correu electrònic i número de telèfon.


  1. Anàlisi d’ús, funcionament i millora del Lloc Web.- Mitjançant “cookies”, sempre tenint en compte les indicacions del seu consentiment, el Comú recollirà i tractarà les seves dades personals per a millorar la seva experiència i els seus serveis analitzant la seva navegació i com interactua amb nosaltres en el Lloc Web i també, per poder mostrar-li publicitat en funció els seus hàbits de navegació. Per a més informació, si us plau consulti la nostra política de “cookies”.

Dades personals sol·licitades: direcció d’IP, processos iniciats i abandonats, tipus de dispositiu amb el que accedeix al Lloc Web, temps de permanència al Lloc Web, pàgina web visitada anteriorment, navegador, localitat i país, sistema operatiu, entre altres.

  1. Exercici dels drets.- Es tractaran les seves dades de contacte per autentificar, en la mesura del possible, la validesa de les sol·licituds d’exercici de drets (veure l’apartat 6 d’aquesta política de privadesa) i per comunicar-li qualsevol violació de seguretat que pugui comportar un alt risc per als seus drets i llibertats.


Dades personals sol·licitades: nom, cognoms, correu electrònic i número de telèfon. 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents bases jurídiques:

  1. El consentiment inequívoc que vostè manifesta en contactar amb nosaltres mitjançant el formularis i el correu electrònic que aquest Lloc Web posa a la seva disposició, unit al nostre interès legítim per a atendre la seva sol·licitud, d’informació, consulta o reclamació. 


  1. El consentiment exprés que vostè ens dona per permetre’ns descarregar al dispositiu amb el qual vostè accedeix a aquest Lloc Web les “cookies” que no són necessàries per al correcte funcionament del lloc web; 


  1. El compliment d’obligacions legals que hagi de complir el Comú com a responsable del tractament de les seves dades personals. 

Quant temps guardem les seves dades?

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquesta política de privacitat. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable. Un cop aquest termini prescrigui, es procedirà a l’eliminació de totes les dades personals dels usuaris.

3.- CATEGORIES DE DESTINATARIS, INCLOSOS ELS PRESTADORS DE SERVEIS, I TRANSFERÈNCIES A TERCERS PAÏSOS O ORGANITZACIONS INTERNACIONALS (TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS)

3.1.- En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdors de serveis del Comú que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions del Comú i de conformitat amb aquesta política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat; i,

b) Tercers que no tinguin relació amb el Comú, si aquest identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, altra normativa o procediment legal; (2) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.

c) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

3.2.- El Comú no realitza transferències internacionales de dades personals.

4.- DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

En compliment de l’establert a la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i al Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, el Comú l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic [email protected]

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades, és a dir principalment l’Agència Andorrana de Protecció de Dades i/o a l’autoritat de control del seu país de residència.

5.- SEGURETAT

El Comú té el ferm compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris d’aquest Lloc Web, per la qual cosa, per a protegir les diferents tipologies de dades personals reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

6.- CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la normativa aplicable en cada moment. Per l’anterior, li recomanem que consulti periòdicament aquesta política de privacitat.


Darrera actualització: 28 de juliol del 2022